Pandipakendi Automatiseeritud Käitlussüsteem

Ettevõttest

Eestis võeti 2005. aastal vastu praegu kehtiv euroopalik pakendiseadus, mille kohaselt on kauplejal kohustus müügikohas või sellest mõistlikus kauguses joogitaarat vastu võtta ja maksta selle eest välja kindlaks määratud tagatisraha. P.A.K. on asutatud 2006. aastal eesmärgiga viia tagatisrahaga kaetud joogipakendite – klaaspudelite, plastpudelite ja metallpurkide – kogumise, arvestamise ja töötlemise automaatide üle-eestiline võrgustik ühtsesse logistilisse süsteemi.

Eestis on tagatisrahaga kaetud umbes 3000 erinevat joogipakendi liiki ning ringleb umbes 500 miljonit joogipakendit aastas. See suur hulk koormab loodust ja samal ajal raiskab pakendite tootmiseks vajalikku toorainet. Iga plastist, metallist või klaasist joogipakendit on võimalik uuesti kasutada, selle asemel et jätkuvalt uut toorainet juurde toota. Taaskasutamine on soodsam ja loodussäästlikum nii tarbijale, edasimüüjale kui tootjale.

P.A.K. pakub lõpptarbijale mugavat lahendust pandipakendite tagastamiseks üle kogu Eesti toimivas automaatide võrgustikus. Tootjale muudame lihtsamaks pandipakendite taaskasutamise, hoolitsedes nende kogumise ja tootjani jõudmise eest. Kaupmeest aitame, pakkudes talle täielikku lahendust joogitaaramurele, sest töötame igasse ostukohta välja just sinna sobiva automaadi, vastutame selle häireteta töö eest ja korraldame pandipakendite jõudmise kauplusest ümbertöötlemiskeskustesse nii Eestis kui välismaal.

Pakendiseaduse ja meie tegevuste mõjul on pakendite taaskasutamine Eestis oluliselt suurenenud, teeääred on muutunud puhtamaks ja linnatänavail on harvemini näha vedelemas tühje pudeleid. Pandipakendite tagastamine on tarbijatele muutunud tavapärasemaks, nende taaskasutamine tootjale mugavamaks ja hulgimüüjale minimaalselt lisatööd tekitavaks.

See ongi meie missioon – soovime oma tegevusega pikendada Eesti looduses Kildudeta Teerada. Hoolime loodusest ja tahame, et Eestisse jääv Kildudeta Teerada järjekindlalt pikeneks! Kõigil, nii tarbijal, tootjal kui ka kaupmehel on võimalus koos P.A.K.-i abiga selles osaleda.

Meie eesmärk on muuta pandipakendite tagastamine lõpptarbijale mugavamaks ja kaupmehele muretumaks, teha tootjale materjal lihtsamini kättesaadavamaks, juurutada keskkonda säästvat elustiili ning aidata kaasa kildudeta teeraja pikenemisele Eesti looduses

 
 
  • 1-trautwein-sb-technik-oben
  • 2-mtm_hydro
  • 3-suzohapp
  • M-Tech-logo-300-dpi
Lietuvos